ראיית חשבון

שירותי ראיית חשבון שאנו מציעים:

משרדינו מציע שירותי ראיית חשבון ברמת גן, נתניה, בת חפר וישוביי עמק חפר – פתיחת תיקים ברשויות המס – הליך פתיחת התיקים מתנהל בצורה נוחה ונעימה. לקוחותינו מוזמנים לבצע את חלקם במשרדינו ואנו משלימים את התהליך למענם. כמו כן, משרדינו מקושר למחשבים של ביטוח לאומי, מע"מ ומס הכנסה.

ייצוג מול רשויות המס – למשרדנו ניסיון בעבודה מול משרדי מס מרחבי הארץ, אנו מייצגים בצורה מקצועית ואמינה את לקוחות המשרד בדיונים עם רשויות המס השונות.

ביקורת דוחות כספיים – חברות, עמותות וכן שותפויות ועצמאיים המנהלים הנהלת חשבונות כפולה. ביקורת הדוחות הכספיים נעשית על פי כללי מקצוע מקובלים ובהתאם לרמה המקצועית של המשרד.

עריכת דוחות כספיים לפי כללי חשבונאות מקובלים, מאזנים, דוחות רווח והפסד, דוחות תזרימי מזומנים, דוחות על השינויים בהון קרנות ועודפים, דוחות לפי מגזרים ואחרים.

עריכת דוחות התאמה למס הכנסה: דוחות ביניים- במהלך השנה לצורכי בקרה. דוחות הביניים נעשים על פי דרישת וצורכי הלקוחות. היקף העבודה נקבע בתאום עם הלקוח.

ביקורת פנימית – המשרד מבצע ביקורות פנימיות במוסדות וגם על פי דרישה של לקוחות פרטיים. בתחילת הביקורת נבדקים הנושאים והתחומים שיש לתת עליהם את הדגש בביקורת ואשר קיים צורך לבדוק אותם לצורך קבלת מסקנות אופרטיביות. דוחות בקרה פנימית- בדיקת נוהלי עבודה בנושאים מסויימים וקיום בקרות מובנית על תהליכי העבודה שבעסק וכן הוצאת דוח שיפרט את המצב הקיים ומסקנות לשיפור.

בניית תהליכי עבודה וכתיבת נוהלים- בעקבות עריכת ביקורת פנימית או דוח בקרה פנימית בנושא מסויים, לעיתים עולה הצורך להעלות על הכתב נוהלים מסודרים כדי להביא לעבודה מסודרת ונכונה יותר ולקיום בקרות מובנות בתהליכי העבודה. דוחות ביקורת ובקרה לפי דרישת הלקוח.