משכורות

משכורות – ייעוץ בדיני עבודה והסכמי עבודה –

מה מותר ומה אסור, איזה סעיפים כדאי לכלול בהסכמי העבודה והמשמעויות השונות, כיצד לחשב את הסעיפים השונים (חופשה, מחלה, הבראה, פיצויים וכו'). בשנים האחרונות התרבו החוקים המטילים חבויות שונות על המעביד והוא נדרש לכלכל את צעדיו בזהירות הראויה ולכן בניגוד לעבר לא ניתן לקבל עובד ולשלם לו בלי להבין את ההשלכות השונות. מנגד, כאשר בעל העסק הוא גם שכיר, אנו מייעצים לו על זכויותיו כעובד במקום עבודתו.

עבודת המשרד בתחום המשכורת:

  • הפקת תלושי שכר.
  • תכנון אופטימלי של נתוני השכר והתשלומים הנלווים. סיוע ברישום מרכיבי השכר בהתאם להסכם העבודה ולמגבלות החוק.
  • מעקב אחרי נתונים כמותיים שונים של העובד כמו חופשה, מחלה, שעות/ימי  עבודה וכדומה, נתונים הדרושים לצורך תמחור עלות העובד, מעקב ובקרה.
  • טיפול בתביעות לביטוח לאומי (דמי לידה, מילואים, שמירת הריון וכו')
  • ביצוע סימולציות וחישובי שכר – חיוני כאשר מקבלים עובד חדש, לצורך חישוב עלותו של העובד מעבר לשכר ברוטו, חישוב ברוטו מול נטו, וכדומה.
  • דוחות תקופתיים ושנתיים למס הכנסה וביטוח לאומי. הפקת טופסי 102 חודשיים למס הכנסה וביטוח לאומי וטופסי 106 לעובד ו-126 למס הכנסה.
  • דוחות ממערכת השכר עבור עריכת הדוחות הכספיים (עתודה לפיצויים, הפרשה לחופשה וכ'ו)
  • הפקת דוחות לצרכים תמחיריים ואחרים לפי עובדים, משכורות, מחלקות וכו'.