הנהלת חשבונות

להלן שירותי הנהלת חשבונות אשר אנו מציעים:

הנהלת חשבונות חד צידית לעצמאיים ושותפויות – רישום הוצאות והכנסות בספר תקבולים ותשלומים כמתחייב בחוק על ידי מנה"ח. הנהלת חשבונות כפולה – לחברות, שותפויות ועצמאיים.

הנהלת חשבונות גם לעוסקים פטורים לצורך עריכת הדוחות האישיים – משרדנו מטפל גם בעוסקים פטורים בצורה שוטפת או רק בסוף השנה לצורך הגשת הדוחות השנתיים למע"מ ולמס הכנסה.

דיווחים שוטפים לרשויות המס – על פי הנהלת החשבונות, נערכים דוחות תקופתיים בליווי תשלום/החזר למע"מ, משולמים מקדמות המס, תשלומים לניכויים.

מעקב אחר שלמות הוצאות והכנסות – ביקורת חשובה הנעשית על ידי מנה"ח באופן שוטף לבדיקה שכל ההכנסות אכן נרשמו בהנהלת החשבונות, באופן תקופתי נבדק על ידי מנהל חשבונות שאכן כל ההוצאות נרשמו, כל הוצאה שווה כזכור כסף בחוסכה מס.

דוחות רווח והפסד חודשיים, רבעוניים וכו' – מועברים דוחות רווח והפסד תקופתיים ללקוח. על פי דוחות אלה ניתן לבחון באופן שוטף את רמות הפעילות והרווחיות של העסק והם מהווים את אחד מכלי הבקרה על הפעילות העסקית.

התאמות בנקים – לקוחות, ספקים וכדומה.

כרטסות של לקוחות וספקים – בהתאם לצורך ודרישה לבדיקת חובות של לקוחות, חשבוניות חסרות של ספקים וכו'.

ייעוץ וליווי – בדבר הוראות ניהול ספרי חשבונות על פי החוק.

אנו מספקים שירותי הנהלת חשבונות באיזור המרכז, השרון וישובי עמק חפר.