דוחות אישיים והצהרות הון

דוחות אישיים והצהרות הון

הדרכה בנוגע להוראות ניהול הספרים החלים על העסק – מועדי הוצאת חשבוניות וקבלות וכדומה. על כל עסק חלים הוראות ניהול ספרים על פי הענף לו הוא משתייך ולהיקף פעילותו. אנו דואגים לעדכן את הלקוח בהוראות הרלוונטיות לו. יש לציין שקיימת חשיבות רבה להקפיד על הוראות ניהול ספרים והדבר חשוב לא פחות מהנהלת החשבונות המבוצעת על ידי משרדנו !!!

הדרכה בנוגע להוצאות שניתן לרשום בעסק –  הדבר נכון למי שבתחילת דרכו ואינו מודע להוצאות שהוא מוציא על העסק וגם לעסקים ותיקים בעת הצור.

תכנוני מס בהתאמה לכל עסק ובעליו – גם מס הכנסה מכיר בתכנוני מס לגיטימיים. יש לבצע מעת לעת חשיבה משותפת למשרדנו וללקוחותיו כדי להביא לאופטימיזציה של תכנון המס.

קשר שוטף עם רשויות המס השונות.

בקרה על רמת המקדמות המשולמות למס הכנסה וביטוח לאומי. חשוב להקפיד שלא ישולמו מקדמות בחסר במהלך השנה ושיווצר תשלום גדול בעקבות הגשת הדוח השנתי, ומצד שני לא רצוי לשלם מקדמות בצורה ניכרת מעבר לנדרש במהלך השנה.

דוחות רווח והפסד אישיים לעצמאיים, שותפים בשותפויות ולבעלי חברות. עריכה לא מקצועית של דוחות רווח והפסד אישיים יכולה להביא לתשלום מס מיותר. עד פה.

הצהרות הון – כולל עריכת דוחות רווח והפסד להשוואת הון ולהסבר הפרשים

ייצוג מול רשויות המס בדיונים, למשרדנו ניסיון בעבודה מול משרדי מס מרחבי הארץ, אנו מייצגים בצורה מקצועית ואמינה את לקוחות המשרד בדיונים עם רשויות המס השונות.

ייעוץ מס והחזרי מס לשכירים – בדיקת ייעוץ המס הינה בחינם! במידה ולא צפוי לא תגבה כל תמורה !