תקרת ההכנסה הפטורה משכר דירה למגורים

תקרת ההכנסה הפטורה משכר דירה למגורים בשנת 2016 הופחתה לסך 5,030 ש"ח.