שינוי בהפרשה לגמל

שינוי בהפרשה לגמל – החל מחודש יולי הוגדלה חובת ההפרשה לגמל של המעביד בשיעור של 0.25 אחוז לשיעור של 6.25 אחוז במקום 6 אחוז. שיעור הניכוי מהעובד הועלה גם כן בשיעור של 0.25 אחוז לשיעור של 5.75 אחוז במקום 5.5 אחוז. אין שינוי בשיעור ההפרשה של המעביד לפיצויים (6 אחוז).