שווי נקודת זיכוי

שווי נקודת זיכוי הופחת לסך 216 ש"ח לחודש בשנת 2016 בשל הירידה במדד המחירים הכללי לצרכן (במקום 218 ש"ח לחודש בשנת 2015).