פטור ממס בשל מענק פרישה

פטור ממס בשל מענק פרישה- תקרת הסכום הפטור ממס בשל מענק פטירה הופחת בשנת 2016 לסך 12,230 ש"ח.