עדכון שכר המינימום

עדכון שכר המינימום – החל מחודש יולי 2016 שכר המינימום החודשי לעובד המועסק במשרה מלאה יעמוד על סך של 4,825.0 ₪.

שכר המינימום לשעה – 25.94 ₪.

שכר המינימום היומי לעובד המועסק שבוע עבודה בן שישה ימים- 193.0 ₪.

שכר המינימום היומי לעובד המועסק שבוע עבודה בן חמישה ימים- 222.69 ₪.