עדכון מס חברות

עדכון מס חברות – מס החברות הופחת בשנת 2016 לשיעור של 25 אחוז (משיעור מס של 26.5 אחוז).