מחזור עוסק פטור

מחזור עוסק פטור – תקרת המחזור של עוסק פטור הופחתה בשנת 2016 לסך 99,006 ש"ח במקום 100,000 ש"ח לפני כן.