החזר הוצאות נסיעה

על פי הסכם שנחתם בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה לבין נשיאות הארגונים העסקיים, הועמד החזר הנסיעות המקסימלי על פי חוק מיום 1 בינואר 2014 על סך 26.4 ש"ח ליום עבודה. על פי חוזר של התאחדות התעשיינים עקב הפחתת מחירי הנסיעה הופחת סכום החזר הנסיעות המקסימלי מפברואר 2016 לסך 22.6 ש"ח. יחד עם זאת טרם פורסם לחוזר זה צו הרחבה.