מדרגות מס מעודכנות לשנת 2017

להלן מדרגות מס מעודכנות לשנת 2017 :

שינויים במדרגות המס לשנת 2017

מאת: רואי חשבון יהודה וידן ואבי וידן

מצורפים בזאת מדרגות המס החדשות לשנת 2017. יש לשים לב כי מדרגת המס השלישית למדרגות המס החלות על הכנסה מיגיעה אישית הופחתה משיעור של עשרים ואחד אחוז לשיעור של 20 אחוז ואילו מדרגת המס החמישית לאותה הטבלה הועלתה ל35 אחוז משיעור של 34 אחוז. מדרגת המס השישית לאותה הטבלה הופחתה משיעור של 48 אחוז לשיעור של 47 אחוז. שיעור ההכנסה החייבת במס נוסף הופחתה לסך 640,000 ₪ כאשר מס זה הועלה לשיעור של שלושה אחוז (במקום שני אחוז).

הכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2017 –

הכנסה חודשית (יגיעה אישית)

שיעור המס

הכנסה שנתית (יגיעה אישית)

שיעור המס

עד 6,220

10%

עד 74,640

10%

מ-6,221 עד 8,920

14%

מ-74,641 עד 107,040

14%

מ-8,921 עד 14,320

20%

מ-107,041 עד 171,840

20%

מ-14,321 עד 19,900

31%

מ-171,841 עד 238,800

31%

מ-19,901 עד 41,410

35%

מ-238,801 עד 496,920

35%

מ-41,410 עד 53,333

47%

מ-496,920 עד 640,000

47%

מכל שקל נוסף

50%

מכל שקל נוסף

שיעורי מס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2017 –

הכנסה חודשית  (לא מיגיעה אישית)

שיעור המס

הכנסה שנתית (לא מיגיעה אישית)

שיעור המס

עד 19,900

31%

עד 238,800

31%

מ-19,901 עד 41,410

35%

מ-238,801 עד 496,920

35%

מ-41,410 עד 53,333

47%

מ-496,920 עד 640,000

47%

מכל שקל נוסף

50%

מכל שקל נוסף

50%

 

שווי נקודת זיכוי הופחת לסך 215 ₪ לחודש (במקום 216 ₪).