03-7511950
דף הבית > מאמרים > עדכון סכומים בביטוח לאומי 2012

 

עדכונים בביטוח לאומי

מאת: יהודה וידן רואה חשבון

 

להלן נתוני ביטוח לאומי שבחלקם עברו עדכון במעבר בין השנים נכון לשנת 2012:

 

הגדרות

              הכנסה מרבית לתשלום דמי ביטוח החל בינואר 2012 הינה בסך 41,850 ש"ח לחודש.

(במקום 73,422 ש"ח לחודש עד ל-31/12/11).

              שכר ממוצע החל בינואר 2012 הינו בסך 8,619 ש"ח לחודש.

(במקום 8,307 ש"ח לחודש עד ל-31/12/11).

              הכנסה בשיעורים מופחתים - ההכנסה שממנה ישולמו וינוכו דמי ביטוח בשיעורים המופחתים תהיה עד 60% מהשכר הממוצע, ותעמוד על סך: 5,171 ש"ח לחודש.

(במקום 4,984 ש"ח לחודש עד ל-31/12/11).

              שכר מינימום לעובד ע"פ חוק שכר מינימום - 4,100 ש"ח החל ב-11/07/2011.

              שיעורי דמי ביטוח - בשיעורי דמי הביטוח לא חל כל שינוי, להלן הנתונים:

 

לשאינם בעלי שליטה:

 

 

מעמד

 

 

ניכוי מעובד

 

מעביד

 

 

סה"כ

 

עובדים קבועים ויומיים תושבי ישראל שמלאו להם 18 שנה וטרם הגיעו ל"גיל הפרישה"

שיעור מופחת

3.5%

3.45%

6.95%

 

שיעור מלא

 

12.00%

 

5.90%

 

17.90%

אישה וגבר מעל "גיל הזכאות" שאינם מקבלים קצבת זיקנה מהמוסד

שיעור מופחת

3.1%

0.38%

3.48%

 

שיעור מלא

 

5.00%

 

0.93%

 

5.93%

נשים וגברים בין "גיל הפרישה" ל"גיל הזכאות" שאינם מקבלים קיצבת זיקנה מהמוסד

שיעור מופחת

3.37%

3.15%

6.52%

 

שיעור מלא

 

9.86%

 

5.38%

 

15.24%

מי שטרם מלאו לו 18

שיעור מופחת

-

0.38%

0.38%

שיעור מלא

-

0.93%

0.93%

נשים וגברים המקבלים קיצבת זיקנה מהמוסד

שיעור מופחת

-

0.38%

0.38%

שיעור מלא

-

0.93%

0.93%

חייל סדיר (פטור מדמי בריאות)

שיעור מופחת

0.4%

3.45%

3.85%

שיעור מלא

7.00%

5.90%

12.90%

עובד תושב חוץ

שיעור מופחת

0.04%

0.49%

0.53%

שיעור מלא

0.87%

1.17

2.04%

 

 

לבעלי שליטה:

 

מעמד

 

ניכוי מעובד

מעביד

סה"כ

עובדים קבועים ויומיים תושבי ישראל שמלאו להם 18 שנה וטרם הגיעו ל"גיל הפרישה"

שיעור מופחת

3.49%

3.41%

6.9%

 

שיעור מלא

 

11.79%

 

5.8%

 

17.59%

אישה וגבר מעל "גיל הזכאות" שאינם מקבלים קצבת זיקנה מהמוסד

שיעור מופחת

3.1%

0.37%

3.47%

 

שיעור מלא

 

5.00%

 

0.9%

 

5.9%

נשים וגברים בין "גיל הפרישה" ל"גיל הזכאות" שאינם מקבלים קיצבת זיקנה מהמוסד

שיעור מופחת

3.37%

3.14%

6.51%

 

שיעור מלא

 

9.86%

 

5.35%

 

15.21%

מי שטרם מלאו לו 18

שיעור מופחת

-

0.37%

0.37%

שיעור מלא

-

0.9%

0.9%

נשים וגברים המקבלים קיצבת זיקנה מהמוסד

שיעור מופחת

-

0.37%

0.37%

שיעור מלא

-

0.90%

0.90%

חייל סדיר (פטור מדמי בריאות)

שיעור מופחת

0.39%

3.41%

3.80%

שיעור מלא

6.79%

5.80%

12.59%

 

פנסיונרים בפרישה מוקדמת:

על משלם הפנסיה המוקדמת לנכות דמי ביטוח לאומי בשיעור 3.49% עד 60% השכר הממוצע במשק (סך 5,171 ש"ח) ו-11.79% מ-60% מהשכר הממוצע ועד התקרה החייבת בתשלום ביטוח לאומי (סך 41,850 ש"ח).

 

שיעורי הביטוח לאומי (כולל מס בריאות) לשאינם שכירים:

 

עיסוק המבוטח

 

%

עובד עצמאי

שיעור מופחת

9.82

שיעור מלא

16.23

לא עובד, לא עצמאי

שיעור מופחת

9.61

שיעור מלא

16.05

עובד עצמאי בגיל המותנה שאינו מקבל קצבת זיקנה

שיעור מופחת

8.65

שיעור מלא

14.29

עובד עצמאי בגיל המותנה המקבל קיצבת זיקנה

שיעור מופחת

0.39

שיעור מלא

0.68

 

 

              גמלאים בפרישה מוקדמת -

הכנסת מינימום לתשלום דמי ביטוח עומדת על-סך 431 ש"ח (סכום השווה ל-5% מהשכר הממוצע).

              הכשרה מקצועית -

דמי הביטוח למעסיקים, בעד עובד השוהה בהכשרה מקצועית, מבוססים על השכר הממוצע. לפיכך חל שינוי בסכומים.

 

הענף

הסכום

אופן החישוב

נפגעי עבודה

17.24 ש"ח

 0.4% X מחצית השכר הממוצע*

(סכום השווה ל-4,310 ש"ח החל מ-1.1.11)

החישוב מסתמך על הוראות תקנה 19 א'

אמהות

4.31 ש"ח

0.1% X מחצית השכר הממוצע*

(סכום השווה ל-4,310 ש"ח החל מ-1.1.11)

החישוב מסתמך על הוראות תקנה 4א'

יתר הענפים

19.87 ש"ח

4.61% X 5% מהשכר הממוצע*

(סכום השווה ל-431 ש"ח החל מ-1.1.11)

דמי ביטוח בריאות

100 ש"ח

 

 

 

              ביתר הנתונים לא חל שינוי.

 

 

 

חדשות ועדכונים


דף הבית על החברה שירותים מקצועיים שאלות ותשובות קישורים מאמרים צור קשר מפת אתר

ראיית חשבון ייעוץ מס משכורות הנהלת חשבונות ייעוץ עסקי סניפים דוחות רווח והפסד

תלפיות 38, רמת גן --- בצת 20, בת חפר --- ד"ר יהודה פרח 12, נתניה. טל': 072-2200888, פקס: 057-7975247, נייד למקרים דחופים: 052-2747750. דוא"ל: avi@weiden.co.il
חברה לבניית אתרים  
בניית אתר | קידום אתרים