מאמרים

עדכונים מקצועיים לתחילת שנת 2017


רואי החשבון יהודה וידן ואבי וידן מביאים את חידושי החקיקה לתחילת שנת 2017 להלן עדכונים מקצועיים לשנת 2017 בתחומים רבים: מאת: רואי חשבון יהודה וידן ואבי וידן מס ערך מוסף עדכון תקרת ההכנסה לעוסק פטור: החל משנת 2017 הועמדה תקרת ההכנסה לעוסק פטור על סך 98,707 ₪ במקום 99,006 ₪.   עדכון תקרת החזר ממע"מ […]

מס ריבוי דירות


להלן עיקרי הוראות החוק שעורר דיון נסער בתקשורת וברשת מאת: רואי חשבון יהודה וידן ואבי וידן חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017-2018) התשע"ז -2016 הוסיף מס חדש – מס ריבוי דירות. להלן עיקרי הדברים: על מי יחול החוק: החוק יחול על כל מי שברשותו מעל שתי דירות. החוק חל על […]

מדרגות מס מעודכנות לשנת 2017


להלן מדרגות מס מעודכנות לשנת 2017 : שינויים במדרגות המס לשנת 2017 מאת: רואי חשבון יהודה וידן ואבי וידן מצורפים בזאת מדרגות המס החדשות לשנת 2017. יש לשים לב כי מדרגת המס השלישית למדרגות המס החלות על הכנסה מיגיעה אישית הופחתה משיעור של עשרים ואחד אחוז לשיעור של 20 אחוז ואילו מדרגת המס החמישית לאותה […]

חובת הפרשה לעצמאיים לפנסיה ולדמי אבטלה החל משנת 2017


בשורה או נטל נוסף ? משנת 2017 חלה חובה על העצמאיים להפריש עבור פנסיה ומצב אבטלה. חובת הפרשה לעצמאיים לפנסיה ולדמי אבטלה החל משנת 2017 מאת: רו"ח יהודה וידן ורו"ח אבי וידן אחרי מו"מ ארוך ומתיש בין המדינה לבין ארגוני העצמאיים, נקבעה חובת הפרשה לעצמאיים לפנסיה ולביטוח מצב אבטלה. הואיל ובניגוד לשכירים כל ההפרשה האמורה […]

עדכונים מקצועיים 07.16


להלן חדשות ו עדכונים מקצועיים בתחום העסקת עובדים: עדכונים מקצועיים נכון לחודש יולי (07) שנת 2016: עדכון בהפרשות לגמל: החל מחודש יולי הוגדלה חובת ההפרשה לגמל של המעביד בשיעור של 0.25 אחוז לשיעור של 6.25 אחוז במקום 6 אחוז. שיעור הניכוי מהעובד הועלה גם כן בשיעור של 0.25 אחוז לשיעור של 5.75 אחוז במקום 5.5 […]

עדכונים לשנת 2016


להלן עדכונים לשנת 2016 בנושאים שונים שנמצאו כחשובים לעדכון במספר נושאים: עדכונים לשנת 2016 מס הכנסה: מס החברות הופחת משיעור של 26.5% לשיעור של 25% בשנת 2016.   שיעור המס ליחיד – לא חל שינוי בשיעור המס ליחיד אך חל שינוי במדרגות המס שהופחתו בשל הירידה במדד המחירים הכללי לצרכן. להלן מדרגות המס החודשיות החדשות החלות […]

דוח רווח והפסד


ניהול מוצלח של עסק מושתת בראש ובראשונה על סדר ואגון. מעקב אחר הוצאות והכנסות יסייע לכם ביצירת הסדר לו אתם זקוקים ובהבנת התמונה הכוללת באשר לאופן פעילותכם. אחד הכלים המשמש עסקים רבים לניהול מאורגן ואפקטיבי של העסק הינו דוחות רווח והפסד. מהו דוח רווח והפסד וכיצד הוא מבוצע , במאמר שלפניכם. דוח רווח והפסד מהו? […]

הקמת עסק


שלבים ב הקמת עסק חדש, איך להקים עסק חדש חלק משמעותי מהעבודה שלנו הוא לסייע ליזמים מתחילים בהקמת עסקם. זהו שלב מאוד מאתגר בו נבחנת כדאיות הקמת עסק מחד ומצד שני יש חשיבות לקבלת ההחלטות הנכונות הואיל ויכולה להיות לכל החלטה השפעה מיידית על סיכויי הקמת העסק או על הצלחתו בהמשך הדרך. זהו גם השלב […]

חוזר מקצועי 12/2015


כמידי שנה אנו שמחים להציג בפניכם את חוזר מקצועי 12/2015 המביא מידע לשנת המס ועצות לקראת סיומה. חוזר מקצועי 12/2015 – הערכות לקראת תום שנת המס, מס הכנסה, ביטוח לאומי. סוף שנת 2015. לקוחות נכבדים אנו שמחים להציג בפניכם חוזר מקצועי זה כפי שנערך על ידינו. חוזר מקצועי זה מובא בפניכם כשרות נוסף של משרדנו אשר מרחיב את […]

חוזר מקצועי 12/2014


חוזר מקצועי 12/2014 כמידי שנה אנו שמחים להציג בפניכם את החוזר המקצועי לסוף שנת 2014 מאת: רואי חשבון יהודה וידן ואבי וידן הערכות לקראת תום שנת המס – אנו שמחים להציג בפניכם חוזר מקצועי זה כפי שנערך על ידינו. חוזר מקצועי זה מובא בפניכם כשרות נוסף של משרדנו אשר מרחיב את תחומי פעילותו. משרדנו מספק […]